Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” realizuje projekt „Profilaktyka dla Zdrowia – Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu piersi” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Biuro projektu: ICZMP, Dział Współpracy Naukowej i Badawczej, budynek A, pokój 15, czynne pn.-pt. w godz. 8:00-15:35.

Wartość projektu: 252 656,49 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 215 986,89 zł

logo iczmp
Skip to content